Pilates

Pre akčné dievčatá: Zlepši si flexibilitu a zosilni svaly

Vďaka pilatesu si zlepšíš ohybnosť chrbtice a všetkých kĺbov, tiež vytvaruješ svaly brucha, zadku chrbta a rúk
Pilatesova metóda má 6 základných princípov: dýchanie, centrum sily, koncentrácia, presnosť, plynulosť a kontrola.

Dýchanie

Správne dýchanie umožní cvičiť účinnejšie a vyťažiť tak maximum. Je potrebné dýchať dynamicky, pravidelne a bez zadržiavaní, snažiť sa o hlboký vdych nosom a výdych ústami.

Centrum sily

Predstavuje časť tela, ktorú tvoria všetky brušné, chrbtové a sedacie svaly. Je základom správneho držania a rovnováhy celého tela a chráni chrbticu. Z neho vychádza celá naša energia. Pilatesove cviky sú zamerané práve na vytvorenie a posilnenie pevného centra.

Koncentrácia

Je dôležité sústrediť sa na každý jeden cvik, aby bol vykonaný správne. Kľúčovým je sústrediť myseľ na predcvičovanú oblasť a vnímať ako reaguje dané svalstvo.

Presnosť

Dôraz sa kladie na to, ako správne sa cvik vykoná, a nie na to, koľko cvikov sa počas hodiny stihne. Dbá sa naozaj o perfektné vykonanie jednotlivých cvikov, pričom treba mať na pamäti, že ak sa od správneho držania odchýlite len o centimeter cvik bude menej účinný.

Plynulosť

Pilatesova metóda učí vykonávať cvičenie prostredníctvom plynulej choreografie. Cviky sú jemné a prechádzajú plynulo jeden do druhého. Každý cvik má presný bod, kde začína a miesto, kde končí. Najdôležitejšie však je, že plynulo a logicky na seba nadväzujú.

Kontrola

Všetky pohyby sa vykonávajú pomaly a vedome tak, aby bola celá pozornosť sústredená na súhru svalov. Precvičovanie svalov je účinné len vtedy, ak sa vykonávajú presné, plynulé a uvoľnené pohyby, v rámci prirodzených možností tela.
copyright © 2009 - 2020 jumpstudio.sk   Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.