Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri využití služieb v Jump Štúdiu, Šustekova 49, 851 04 Bratislava, prevádzkovateľ Active Body Studio, s. r. o., so sídlom Vlčie Hrdlo 76, 821 07 Bratislava, IČO: 50650874, tel. číslo 0907 217 543.

Členstvo

Členstvo na stránke www.jumpstudio.sk je bezplatné a umožňuje registrovaným užívateľom jednoduchú online rezerváciu ponúkaných tréningov. Vzniká odoslaním registračného formulára na stránke www.jumpstudio.sk a zaniká odoslaním žiadosti o zrušenie členstva na emailovú adresu info@jumpstudio.sk.

Rezervačný poriadok

Rezervácia miesta

  • Miesto na cvičení si rezervujete vyplnením rezervačného formulára po kliknutí na vybraný termín na stránke www.jumpstudio.sk. Na cvičenie môžete prísť aj bez rezervácie, v takom prípade však nezaručujeme voľné miesto z dôvodu obmedzenej kapacity.
  • Po úspešnej rezervácii Vám príde automatická odpoveď do sekcie "správy" s informáciami ohľadom rezervovaného termínu a druhu cvičenia.

Odhlásenie

  • V prípade, že sa nemôžete zúčastniť cvičenia, na ktorom ste si rezervovali miesto, je potrebné Vašu rezerváciu čím skôr zrušiť, najneskôr 24 hodín pred cvičením.
  • Rezerváciu môžete zrušiť po kliknutí na odkaz "Stornovať", ktorý nájdete v rezervačnom systéme.
  • Rezerváciu môžete zrušiť taktiež na t.č. 0907 217 543

Neskoré odhlásenie/ neúčasť na cvičení

  • V prípade, že ste Vašu rezerváciu nezrušili najneskôr 6 hodín pred cvičením alebo sa nezúčastníte cvičenia, na ktorom ste si rezervovali miesto, ste povinní pri Vašej ďalšej návšteve zaplatiť storno poplatok vo výške plnej ceny cvičenia, ktorého ste sa nezúčastnili.
  • Ak sa hodiny, na ktorej ste si rezervovali miesto, nemôžete zúčastniť a nestihli ste sa odhlásiť v súlade s predchádzajúcim bodom, môže sa namiesto Vás cvičenia zúčastniť iná osoba. Na recepcii je v takom prípade potrebné uviesť meno, pod ktorým bolo miesto rezervované. V takýchto prípadoch neváhajte využiť skupinu vytvorenú na Facebooku, kde môžete Vaše miesto ponúknuť iným záujemcom.
  • Ak ste držiteľom karty Multisport, Vašu kartu nie je možné využiť na úhradu poplatku za neskoré odhlásenie, resp. neúčasť na cvičení.
Účinné od 25.05.2018
copyright © 2009 - 2024 jumpstudio.sk   Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.