MUM & BABY

Pohybové kurzy pre bábätká a deti

Čo cvičíme

JUMP!

S nehou k bábätkám

3 hodinový kurz
manipulácie pre rodičov
a budúcich rodičov
Viac informácií
JUMP!

Poradňa

Psychomotorická individuálna
poradňa pre rodičov a bábätká
od narodenia do 08 mesiacov
Viac informácií
JUMP!

3-6 mesiacov

Kurzy
pre bábätká
3 – 6 mesiacov
Viac informácií
JUMP!

6-9 mesiacov

Kurzy
pre bábätká
6 – 9 mesiacov
Viac informácií
JUMP!

10-15 mesiacov

Kurzy
pre bábätká
10 – 15 mesiacov
Viac informácií
JUMP!

12-18 mesiacov

Kurzy
pre bábätká
12 – 18 mesiacov
Viac informácií
JUMP!

18-24 mesiacov

Kurzy
pre bábätká
18 – 24 mesiacov
Viac informácií

Rozvrh

Utorky

09:00-09:45
Mum&Baby 2 - 3 r
10:15-11:00
Mum&Baby 18 - 24 m chodci Kuriatka
11:30-12:15
Mum&Baby 10-15 m Psíkovia (štvornožkujúci/plaziaci /stavajúci sa)

Stredy

09:00-09:45
Mum&Baby 9 - 12 m Psíkovia (plaziaci/štvornožkujúci)
10:15-11:00
Mum&Baby 12 - 15 m nesmelí chodci Tučniaci
11:30-12:15
Mum&Baby 6-9 m Korytnačky
12:30-13:15
Mum& Baby 3 - 6 m Rybičky

Štvrtky

10:45-11:30
Mum&Baby 10 - 15 m Psíkovia (plaziaci/štvornožkujúci/stavajúci sa)
09:45-10:30
Mum& Baby 6 - 9 m Korytnačky

Pondelky

09:00-09:45
Mum&Baby 18 - 24 m chodci Kuriatka
10:15-11:00
Mum&Baby 12 - 18 m chodci Tučniaci
11:30-12:15
Mum&Baby 10-15 m Psikovia (štvornožkujúci/stavajúci sa)

Prihlášky do kurzov

Mum&Baby 2 - 3 r
Cena kurzu: 68.00 €
01.11.2022 - 20.12.2022
Utorky od 09:00 do 09:45 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Pohybový kurz zameraný na všeobecný pohybový rozvoj. Dbáme na správne držanie tela pri všetkých činnostiach. Súčasťou hodiny je aj samostatná práca chodidiel :) aj s využitím senzomotorického chodníka. Rôznorodými pohybovými hrami aj za hudobného doprovodu rozvíjame i kognitívne schopnosti u detí. Myslenie pamäť vnímanie pohybovú inteligenciu. Rozvoj sily, rýchlosti, koordinácie pohybov.. posilňujeme celé telíčko, učíme sa novým zručnostiam :). Budujeme si sebadôveru a učíme sa poznanie role v skupine.
Mum&Baby 18 - 24 m chodci Kuriatka
Cena kurzu: 68.00 €
01.11.2022 - 20.12.2022
Utorky od 10:15 do 11:00 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Skupina je vhodná pre všetky deti, ktoré potrebujú pohyb. (a pohyb potrebujú všetky deti :)) Kurz je zameraný na správnu stimuláciu hrubej a jemnej motoriky, rozvoj reči, sluchu, reakčných schopností, obratnosti a koordinácie. Pomocou pohybových hier u detí rozvíjame pozornosť, sústredenie sa na danú činnosť. Na lekciách rozvíjame u detí rozvoj základnej lokomócie - chôdze(vpred, vzad, bokom) v rôznych modifikáciach a v simulovaných sťažených podmienkach, cvičíme jemnú motoriku- hod, úchop, kotúľanie, cvičíme reakčné schopnosti pomocou hier a zvukových povelov, hráme sa na zvieratká, opakujeme a napodobujeme, rozvíjame orientáciu v priestore, vyliezame, preliezame, zliezame..tak aby sme rovnomerne posilňovali svalstvo celého tela. Budujeme si sociálne cítenie.
Mum&Baby 10-15 m Psíkovia (štvornožkujúci/plaziaci /stavajúci sa)
Cena kurzu: 68.00 €
01.11.2022 - 20.12.2022
Utorky od 11:30 do 12:15 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Ideálne pre deti, ktoré zvládnu symetrické koordinované lozenie prípadne symetricky/asymetricky plazia a stavajú sa popri opore. Pohybový kurz je zameraný na nácvik správneho symetrického koordinovaného lozenia, čo je najdôležitejšia zručnosť v tomto období, postavovania sa cez „rytiera“ striedaním pravej a ľavej nohy, zliezania, chôdze s oporou (kvadrupedálna chôdza) popri nábytku. Deti v tomto období individuálne svojim tempom prechádzajú od lozenia k chôdzi s oporou k prvým krôčikom. Je to obdobie vyliezania, zliezania, preliezania, podliezania a najmä objavovania. Počas tohto obdobia dieťa dostatočne doposiľnuje celý pohybový aparát vďaka práve koordinovanému symetrickému lozeniu pred tým ako sa samostatne postaví bez opory v priestore. Učíme sa ako správne podporiť a stimulovať pohyb dieťaťa. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, vnemy pomocou pohybových a napodobňovacích hier, riekaniek, piesní a tanca. Využívame prekážkovú dráhu na zlepšenie hrubej motoriky.
Mum&Baby 9 - 12 m Psíkovia (plaziaci/štvornožkujúci)
Cena kurzu: 68.00 €
02.11.2022 - 21.12.2022
Stredy od 09:00 do 09:45 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Ideálne pre deti, ktoré zvládnu symetrické koordinované lozenie (štvornožkujú) alebo plazia. Pohybový kurz je zameraný na nácvik správneho symetrického koordinovaného lozenia, postavovania sa cez „rytiera“striedaním pravej a ľavej nohy, zliezania, chôdze s oporou (kvadrupedálna chôdza) popri nábytku. Deti v tomto období individuálne svojim tempom prechádzajú od lozenia k chôdzi s oporou k prvým krôčikom. Je to obdobie vyliezania, zliezania, preliezania, podliezania a najmä objavovania. Počas tohto obdobia dieťa dostatočne doposiľnuje celý pohybový aparát vďaka práve koordinovanému symetrickému lozeniu pred tým ako sa samostatne postaví bez opory v priestore. Učíme sa ako správne podporiť a stimulovať pohyb dieťaťa. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, vnemy pomocou pohybových a napodobňovacích hier, riekaniek, piesní a tanca. Využívame prekážkovú dráhu na zlepšenie hrubej motoriky.
Mum&Baby 12 - 15 m nesmelí chodci Tučniaci
Cena kurzu: 68.00 €
02.11.2022 - 21.12.2022
Stredy od 10:15 do 11:00 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Skupina je ideálna pre deti, ktoré stoja bez opory a samostatne chodia. S chôdzou len začali :), začínajú ju objavovať, je ešte nestabilná.. Kurz je zameraný na rozvoj samostatnej stabilnej chôdze (vpred, vzad, bokom), posilňujeme klenbu chodidla pomocou senzomotorických chodníkov a preliezok cez nestabilné pomôcky, jemnej motoriky pomocou inšpiratívnych hier. Posilňujeme svaly bruška, chrbátika hrovou formou. Rozvíjame sústredenosť, pozornosť, reakčné schopnosti za hudobného doprovodu a riekaniek. Dieťa v tomto období začína mať iný pohľad na svet, v tomto vývinom štádiu plynulo prechádza z chôdze s oporou do chôdze bez opory.
Mum&Baby 6-9 m Korytnačky
Cena kurzu: 68.00 €
02.11.2022 - 21.12.2022
Stredy od 11:30 do 12:15 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Vhodné pre deti, ktoré zvládnu 2. Vzpriamenie v polohe na brušku. (ak nemajú 2.vzpriamenie zvládnuté na hodine to dotrénujeme :)) Pohybový kurz je zameraný na nácvik správnej manipulácie, II. vzpriamenia, „pivotovania“,pretáčania z chrbátika na bruško a späť, šikmého sedu a plynulého prechodu do ďalšieho vývinového stupňa – lozenia. Dieťa v tomto období aktívne a hravo komunikuje so svojím okolím. Môže sa začať plaziť, posúva sa vpred alebo cúva vzad vlastným spôsobom, učí sa zvládnuť šikmý sed , začína sa vzpriamovať . Učíme sa ako správne podporiť a stimulovať pohyb dieťaťa v súlade s jeho vývinom pomocou pohybových dráh. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, vnemy pomocou pohybových a napodobňovacích hier, riekaniek, piesní a tanca.
Mum& Baby 3 - 6 m Rybičky
Cena kurzu: 68.00 €
02.11.2022 - 21.12.2022
Stredy od 12:30 do 13:15 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Pohybový kurz je zameraný na nácvik správnej manipulácie s novorodencami a kojencami. Učíme sa ako s dieťaťom pracovať aby sa správne rozvíjalo a napredovalo po všetkých stránkach. Trénujeme hrubú motoriku – posilňujeme, spevňujeme, budujeme svalový korzet tela aby dieťa zvládlo nové zručnosti (správne 1. vzpriamenie, držanie hlavičky, „načahovanie“ sa za hračkou, bočné vzpiamenie, polohu na chrbte, správne pretáčanie z chrbta na brucho)Jemnú motoriku – úchopy hračiek, súhry a koordináciu pohybov. Naučíme sa k akým najčastejším chybám dochádza v jednotlivých manipulačných technikách a ich dopad na psychomotorický vývin dieťaťa v tomto období, na čo si dať pozor a ako sa ich vyvarovať. Jednorazový Workshop odporúčame navštíviť rodičom aj pred nastúpením a zaradením na pohybový kurz.
Mum&Baby 10 - 15 m Psíkovia (plaziaci/štvornožkujúci/stavajúci sa)
Cena kurzu: 68.00 €
03.11.2022 - 22.12.2022
Štvrtky od 10:45 do 11:30 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Ideálne pre deti, ktoré zvládnu symetrické koordinované lozenie prípadne symetricky/asymetricky plazia a stavajú sa popri opore. Pohybový kurz je zameraný na nácvik správneho symetrického koordinovaného lozenia, čo je najdôležitejšia zručnosť v tomto období, postavovania sa cez „rytiera“ striedaním pravej a ľavej nohy, zliezania, chôdze s oporou (kvadrupedálna chôdza) popri nábytku. Deti v tomto období individuálne svojim tempom prechádzajú od lozenia k chôdzi s oporou k prvým krôčikom. Je to obdobie vyliezania, zliezania, preliezania, podliezania a najmä objavovania. Počas tohto obdobia dieťa dostatočne doposiľnuje celý pohybový aparát vďaka práve koordinovanému symetrickému lozeniu pred tým ako sa samostatne postaví bez opory v priestore. Učíme sa ako správne podporiť a stimulovať pohyb dieťaťa. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, vnemy pomocou pohybových a napodobňovacích hier, riekaniek, piesní a tanca. Využívame prekážkovú dráhu na zlepšenie hrubej motoriky.
Mum& Baby 6 - 9 m Korytnačky
Cena kurzu: 68.00 €
03.11.2022 - 22.12.2022
Štvrtky od 09:45 do 10:30 hod.
3 prihlásení
5 voľných miest
Rezervovať
Vhodné pre deti, ktoré zvládnu 2. Vzpriamenie v polohe na brušku. (ak nemajú 2.vzpriamenie zvládnuté na hodine to dotrénujeme :)) Pohybový kurz je zameraný na nácvik správnej manipulácie, II. vzpriamenia, „pivotovania“,pretáčania z chrbátika na bruško a späť, šikmého sedu a plynulého prechodu do ďalšieho vývinového stupňa – lozenia. Dieťa v tomto období aktívne a hravo komunikuje so svojím okolím. Môže sa začať plaziť, posúva sa vpred alebo cúva vzad vlastným spôsobom, učí sa zvládnuť šikmý sed , začína sa vzpriamovať . Učíme sa ako správne podporiť a stimulovať pohyb dieťaťa v súlade s jeho vývinom pomocou pohybových dráh. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, vnemy pomocou pohybových a napodobňovacích hier, riekaniek, piesní a tanca.
Mum&Baby 18 - 24 m chodci Kuriatka
Cena kurzu: 59.50 €
07.11.2022 - 19.12.2022
Pondelky od 09:00 do 09:45 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Skupina je vhodná pre všetky deti, ktoré potrebujú pohyb. (a pohyb potrebujú všetky deti :)) Kurz je zameraný na správnu stimuláciu hrubej a jemnej motoriky, rozvoj reči, sluchu, reakčných schopností, obratnosti a koordinácie. Pomocou pohybových hier u detí rozvíjame pozornosť, sústredenie sa na danú činnosť. Na lekciách rozvíjame u detí rozvoj základnej lokomócie - chôdze(vpred, vzad, bokom) v rôznych modifikáciach a v simulovaných sťažených podmienkach, cvičíme jemnú motoriku- hod, úchop, kotúľanie, cvičíme reakčné schopnosti pomocou hier a zvukových povelov, hráme sa na zvieratká, opakujeme a napodobujeme, rozvíjame orientáciu v priestore, vyliezame, preliezame, zliezame..tak aby sme rovnomerne posilňovali svalstvo celého tela. Budujeme si sociálne cítenie.
Mum&Baby 12 - 18 m chodci Tučniaci
Cena kurzu: 59.50 €
07.11.2022 - 19.12.2022
Pondelky od 10:15 do 11:00 hod.
8 prihlásených
0 voľných miest
rezervácia nie je možná
Skupina je ideálna pre deti, ktoré stoja bez opory a samostatne chodia. S chôdzou sa oboznámili :) a postupne ju trénujeme - zdokonaľujeme, aby bola istejšia stabilnejšia koordinovaná s plynulým zapájaním paží. Kurz je zameraný na rozvoj samostatnej stabilnej chôdze (vpred, vzad, bokom), posilňujeme klenbu chodidla pomocou senzomotorických chodníkov a preliezok cez nestabilné pomôcky, jemnej motoriky pomocou inšpiratívnych hier. Posilňujeme svaly bruška, chrbátika hrovou formou. Dbáme na správne držanie tela pri všetkých aktivitách. Rozvíjame sústredenosť, pozornosť, reakčné schopnosti za hudobného doprovodu a riekaniek. Dieťa v tomto období začína mať iný pohľad na svet, v tomto vývinom štádiu plynulo prechádza z chôdze s oporou do chôdze bez opory.
Mum&Baby 10-15 m Psikovia (štvornožkujúci/stavajúci sa)
Cena kurzu: 59.50 €
07.11.2022 - 19.12.2022
Pondelky od 11:30 do 12:15 hod.
3 prihlásení
5 voľných miest
Rezervovať
Ideálne pre deti, ktoré zvládnu symetrické koordinované lozenie prípadne symetricky/asymetricky plazia a stavajú sa popri opore. Pohybový kurz je zameraný na nácvik správneho symetrického koordinovaného lozenia, čo je najdôležitejšia zručnosť v tomto období, postavovania sa cez „rytiera“ striedaním pravej a ľavej nohy, zliezania, chôdze s oporou (kvadrupedálna chôdza) popri nábytku. Deti v tomto období individuálne svojim tempom prechádzajú od lozenia k chôdzi s oporou k prvým krôčikom. Je to obdobie vyliezania, zliezania, preliezania, podliezania a najmä objavovania. Počas tohto obdobia dieťa dostatočne doposiľnuje celý pohybový aparát vďaka práve koordinovanému symetrickému lozeniu pred tým ako sa samostatne postaví bez opory v priestore. Učíme sa ako správne podporiť a stimulovať pohyb dieťaťa. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, vnemy pomocou pohybových a napodobňovacích hier, riekaniek, piesní a tanca. Využívame prekážkovú dráhu na zlepšenie hrubej motoriky.
copyright © 2009 - 2022 jumpstudio.sk   Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.