Vývojové fázy pohybu u detí

Až 80 percent detí preskočí niektorú z vývojových fáz pohybu

Ak dieťa vynechá niektoré vývojové štádium, môže mať neskôr problémy so sústredením, trpieť dyslexiou alebo dysgrafiou.
Mnohí si neuvedomujú, že pohyb zohráva v našom živote dôležitú úlohu už od narodenia. Každý z nás prechádza určitými vývojovými fázami až do dospelosti. V každom jednom z nich je dôležitý správny pohyb. "Napríklad dieťa do jedného roka by malo každé tri mesiace ovládať novú zručnosť, ako prvé a druhé vzpriamenie, sed, chôdza atď. Ak niektoré vývojové štádium preskočí, teda nelozí alebo sa neplazí a ide hneď do stoja, nezapojí ľavú a pravú hemisféru mozgu. Neskôr v predškolskom veku môže mať problém so sústredením, trpieť dysgrafiou alebo dyslexiou. Podľa štatistík niektorú z vývojových fáz preskočí až 80 percent detí," hovorí Miška Danková z BE COOL Sport Kids Academy. Málokto si uvedomuje, že príčina uvedených ťažkostí sa ukrýva už v prvom roku života.

Rodičia by mali mať vedomosti o vývojových fázach dieťaťa

Rodičia trávia s dieťaťom najviac času. Oni sú tí, ktorí by si mali všimnúť, že niečo v rámci detského vývoja nie je v poriadku. Preto je dôležité, aby mali potrebné informácie o tom, aké zručnosti by mala ich ratolesť v danom veku ovládať. Potom ľahko zistia, či s dieťaťom treba pracovať, alebo nie. "Je potrebné, aby s dieťaťom vedome a cielene cvičili a viedli ho k tomu, aby danú zručnosť zvládlo v mesiaci, v ktorom by malo," upozorňuje Miška Danková a dodáva, že hlavne netreba nič uponáhľať a porovnávať zručnosti svojho dieťaťa s inými deťmi. Odporúča navštíviť napríklad špeciálne centrá pre deti, v ktorých vedia odborníci poskytnúť dôležité informácie z tejto oblasti. Za dostačujúce z hľadiska správneho vývoja je cvičenie s dieťaťom dva razy týždenne.
Cvičeniu s detičkami od troch mesiacov sa venuje aj BE COOL Sport Kids Academy v Bratislave. Ako vyzerá hodina cvičenia s bábätkami? "Deti sú rozdelené podľa veku. Na základe toho sa rodičom ukazujú základné manipulácie či polohovanie dieťaťa. Keď inštruktor vidí, ako dieťa pracuje, vie napríklad zistiť, ktoré svaly sú ochabnuté a treba ich posilniť," hovorí zo skúseností Miška Danková. V skupine je maximálne päť detí s rodičom. Teda ide skôr o individuálne cvičenie.

Čo po tom, keď dieťa začne chodiť?

Ak dieťa zvládne všetky doterajšie vývojové štádia, prichádza na rad zvládnutie základných lokomočných pohybov (chôdza, beh, skákanie, hádzanie, chytanie) a rozvoj koordinácie. Pri chôdzi sa dá zistiť, ako dieťa našľapuje, teda či vnútornou alebo vonkajšou stranou chodidla. "To sa môže neskôr odzrkadliť na zakrivení chrbtice a v dospelosti na bolestiach chrbtice. Preto dbáme na rozvoj základných lokomočných pohybov, teda chôdze a behu. Ďalej je dôležitá koordinácia pohybov, aby nevznikala svalová nerovnováha, ktorá môže neskôr vyústiť do bolestí kĺbov," upozorňuje Danková a zdôrazňuje, že preto je dôležité cvičiť pod vedením profesionálneho inštruktora.
Samozrejme, hodiny by mali obsahovať cielené cviky, ktoré však musia dieťa zaujímať. Teda mali by byť založené na hre, ktorá k detskému veku patrí. Pri deťoch do troch rokoch sú lekcie o riekankách či básničkách. Dieťa je potrebné zaujať, aby spolupracovalo, a tak sa rozvíjalo. U starších detí sa pracuje aj na ďalších zručnostiach. "Napríklad 4-ročné deti sa zameriavajú na rozvoj sústredenosti, priestorovej orientácie, reakčných schopností a jemnej motoriky," vysvetľuje Miška Danková. Teda pohybové lekcie nie sú iba o "fyzične", ale dieťaťu pomáhajú aj v iných oblastiach.

Cvičenie je pre deti dôležité aj z hľadiska psychickej a mentálnej stránky

Ktoré pozitíva vás napadnú ako prvé, keď sa povie šport? Väčšina z nás si cvičenie dáva do spojitosti s fyzickými benefitmi. V skutočnosti je pohybová aktivita dôležitá aj pre dušu, pomáha lepšie zvládať stres, predchádzať úzkosti a depresii a pod. U detí je dôležitá kvôli rozvoju psychickej a mentálnej stránky. "Cvičenie pomáha dieťaťu prekonávať samého seba, učí sa socializácii, buduje si pozíciu. Pri súťažení sa naučí, že nie vždy bude vyhrávať. Teda naučí sa zvládať prehry," zdôrazňuje Miška.
Všeobecnej športovej príprave detí sa venujú aj v BE COOL Sport Kids Academy. Deti sa v rámci športových lekcií rozvíjajú po všetkých stránkach, teda fyzickej, psychickej i mentálnej. Okrem toho odborníci vedia rodičom odporučiť, akým smerom by sa dieťa mohlo v oblasti pohybu uberať ďalej, pretože každé dieťa má iné danosti. Stačí, ak lekcie navštevuje aspoň rok. Tak rodičom odpadá dilema, ktorou je výber vhodného športu pre ich dieťa.
copyright © 2009 - 2024 jumpstudio.sk   Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.