MUM & BABY

S nehou k bábätkám

3 hodinový kurz manipulácie pre rodičov a budúcich rodičov
Dieťa zdvíhame, pokladáme, nosíme, prebaľujeme, obliekame, kúpeme..manipulujeme s ním denno- denne nespočetne veľa krát počas dňa i noci ihneď od narodenia.
Citlivým a správnym zaobchádzaním s dieťaťom budujeme jeho svalový aparát (korzet) celého tela, ktorý mu pomáha k rozvoju hrubej motoriky (napr. zdvíhanie hlavičky, pretáčaniu chrbát – brucho –
brucho – chrbát, lozeniu, priamemu sedu, stoju..), jemnej motoriky, rozvíjame súhry a koordináciu pohybov a pôsobíme na jeho psychickú vyspelosť zrelosť a najmä spokojnosť. J
Počas 3 hodinového Workshopu sa spoločne NAUČÍME:
Ako vieme s dieťaťom Manipulovať v náručí a na podložke , pri predávaní, pokladaní, zdvíhaní, kúpaní, obliekaní àtak, aby sme ho nepreťažovali, nedráždili ba naopak navodili mu pocit bezpečia a istoty z hľadiska jeho potrieb a aktuálneho psychomotorického vývoja.
VYSVETLÍME si, čo je to Psychomotrický vývoj dieťaťa, jeho jednotlivé fázy, ktorými dieťa prejde od narodenia do 1 roka (..pretáčanie sa brucho – chrbát, zvíhanie sa v polohe na bruchu na vystreté ruky – II. Vzpriamenie, šikmý sed, priamy sed.. )a odchýlky, ktoré si môžte všimnúť a následne ako ich vedieť odstrániť.
Prakticky si UKÁŽEME okrem manipulácie aj vývojové fázy dieťaťa –ako by mali vyzerať? Aby postupne na seba nadväzovali cez správne pohybové vzorce, zapojenie správnych častí tela a tým dieťa komplexne rozvíjali à jeho fyzickú a aj kognitívnu stránku.
Jednorazový Workshop odporúčame navštíviť rodičom aj pred nastúpením a zaradením na pohybový kurz.
Termín po individuálnej dohode e-mailom: pukalovic@sportkidsacademy.sk
Termín kurzu nájdete v prihláškach do kurzov.
copyright © 2009 - 2024 jumpstudio.sk   Miro Perdoch Web Design
Miro Perdoch Web Design

POMOC

Pre túto sekciu nie je k dispozícii manuál.